Hệ thống 3200 QTRAP ® LC/MS/MS cung cấp độ nhạy tuyệt vời, dải động học cao, và độ tin cậy trên một loạt các ứng dụng định tính và định lượng. Với các tính năng được tìm thấy trong hệ thống LC/MS/MS theo tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu, hệ thống 3200 QTRAP ® mang đến tứ cực / bẫy ion tuyến tính (triple quadrupole /linear ion trap mass) phù hợp với bất kỳ phòng thí nghiệm.
 
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 4500 thiết lập một chuẩn mực mới cho kết quả định lượng đáng tin cậy với thư viện tìm kiếm – với độ nhạy quét nhiều hơn 100 lần so với ba tứ cực cơ bản tương đương.
 
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 5500 LC/MS/MS thế hệ công nghệ tiếp theo được thiết kế vượt trội với khả năng xác định chất chuyển hóa, phát hiện và xác nhận thuốc trừ sâu ở mức độ thấp, và định lượng protein/peptide để xác minh đặc trưng sinh học. Bằng thiết kế hệ điện tử eQ ™ mới, nhanh trên hệ thống ba lần tứ cực và phổ kế tiêu chuẩn công nghiệp, QTRAP5500® mang lại sự thay ...
 
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 6500 LC/MS/MS mới mang tính đột phá, Công nghệ IonDrive ™ kết hợp độ nhạy cao với hiệu suất tốt. Áp dụng một cách thông minh để tăng giới hạn định lượng, các công nghệ IonDrive ™ giới thiệu một loạt các tiến bộ mà tăng lượng ion sinh ra đồng thời tăng cường cách ion được truyền đi và phát hiện.
 
Hệ thống LC/MS/MS QTRAP ® 4000 là hệ thống kết nối đầu tiên giữa triple quadrupole /linear ion trap mass của chúng tôi. Đây là thiết bị lý tưởng cho nghiên cứu thuốc và phát triển, nhận dạng các chất chuyển hóa, kiểm tra chất gây ô nhiễm, và các ứng dụng proteomic bao gồm phát hiện protein biến đổi sau biên dịch, định danh protein và xác nhận đặc trưng sinh học.
 
AxION 2 TOF MS là công cụ lý tưởng để xác định các hợp chất không mong muốn trong mẫu phân tích bằng khả năng khối chính xác, cung cấp mức độ tách cao và độ chính xác khối hợp lý, liên tục. Khoảng động học rộng cho phép tỉ số tách riêng và khả năng định lượng chính xác trên khoảng rộng về nồng độ. Dụng cụ AxION 2 TOF MS sẵn có với sự lựa chọn các nguồn ion bao gồm UltrasprayTM 2 ...
 
FlexarTM SQ 300 MS là giải pháp phát hiện lý tưởng cho các phân tích, tìm kiếm hệ thống phân tích mạnh mẽ, chính xác và nhanh chóng, làm cho phòng thí nghiệm và quy trình làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Là giải pháp lý tưởng để xác định, xác nhận và định lượng các hợp chất với độ tin cậy tuyệt đối. Thiết kế cho ứng dụng HPLC và UHPLC