QUESTemp là thiết bị nhỏ gọn đo ghi ứng suất nhiệt cá nhân tại môi trường làm việc. QUESTemp là một phần không thể thiếu trong chương trình an toàn sức khoẻ người lao động. Khi thân nhiệt người vượt quá mức nhiệt độ an toàn sẽ có tín hiệu cảnh báo. Theo các nghiên cứu cho thấy thân nhiệt người có mối quan hệ với nhịp đập của tim, do vậy QUESTemp còn có đầu đo cho phép kiểm tra ...