Đo Brix tin cậy thậm chí cả với các hạt và thịt quả trong đồ uống. Thiết kế thẳng đứng của máy đo khúc xạ Abbemat Juice Station tránh được sự lắng của các hạt, ví dụ như thịt quả của nước ép trái cây trên lăng kính đo. Phễu rót gắn sẵn cho phép một loạt các phân tích nhanh và dễ dàng, ví dụ trong kiểm soát chất lượng. Các mẫu tiếp theo được đuổi ra ngoài trước khi thực hiện ...
 
Các máy đo khúc xạ Dòng kinh tế Abbemat đáp ứng tất cả những tính năng mong muốn để xác định chỉ số khúc xạ chính xác với mức giá phù hợp. Với các phương pháp được lập trình sẵn cùng với thiết kế tối ưu, Abbemat 200 một máy đo khúc xạ thực sự hữu dụng đáp ứng gần như tất cả các ứng dụng. Abbemat 200 đáp ứng đáp ứng đo nhanh và chính xác chỉ số khúc xạ hoặc nồng độ ...
 
Khúc xạ kế số Abbemat WR-MW có thể đo nhanh và hoàn toàn tự động chỉ số Abbe và độ tán sắc, ví dụ VD, Vd and Ve. Các khúc xạ kế Abbemat® đảm bảo hiệu năng phân tích và tính ổn định cao nhất. Để thực hiện các phép đo này Abbemat WR-MW có thể được trang bị tới 8 bước sóng khác nhau trong dải 435 nm đến 656 nm khi được yêu cầu. Điều đó tạo cho Abbemat WR-MW thành một thiết bị đa năng ...
 
Khúc xạ kế số tự động Abbemat cho phép đo chỉ số khúc xạ (RI) nhanh chóng và không phá hủy. Chúng được hiệu chuẩn tại nhà máy sản xuất với các tiêu chuẩn chính thức từ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Viện Đo Lường Quốc Gia Đức). Tất cả các máy đo khúc xạ Abbemat 300/500/350/550 đáp ứng hoàn toàn phù hợp 21 CFR Part 11 và các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, ICUMSA, OIML, AOAC, DIN/ISO, FDA, ...
 
Máy đo phân cực Propol quy trình được sử dụng như là một cảm biến online hay inline phân cực để đo nồng độ trong quá trình sản xuất các hợp chất quang hoạt. Phương pháp đo bù độ đo quang bằng hiệu hứng Faraday. Không có các bộ phận chuyển độ do đó không cần bảo dưỡng. Các ứng dụng đặc biệt là tổng hợp và trích ly các hóa chất sinh học, phân tách các chất triệt quang, sản xuất ...
 
Đo chỉ số khúc xạ (RI) bằng máy đo độ khúc xạ số tự động Abbemat nhanh và không phá hủy. Đo chiết suất, chỉ cần một lượng mẫu nhỏ. Với các ứng dụng thông thường lựa chọn từ các cell dòng chảy khác nhau để phân tích mẫu phù hợp và đạt được các kết quả RI và dẫn suất RI trong vòng vài giây, ví dụ khi đo nồng độ đường của một mẫu