Sự lựa chọn thông minh hơn với thiết bị đo độ hòa tan. AT 7smart là kết quả sau 35 năm phát triển, sản xuất và kinh nghiệm từ người sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọnphù hợp với bất kỳ phòng thí nghiệm chuẩn nào. Ngoài sự thân thiện với người sử dụng, AT 7 smart đặc biệt tốt với chất lượng cao và khả năng hoạt động sau nhiều năm sử dụng. AT 7smart tuân theo các tiêu chuẩn dược ...
 
Hệ thống đo độ hòa tan tự động hoàn toàn AT 70smart với trạm mẫu BS 60 Năng suất cao, khả năng thu hồi vốn nhanh. Hệ thống đo độ hòa tan tự động hoàn toàn Sotax AT70smart cho phép chạy hiệu quả nhiều phép đo nhờ khoảng thời gian cực ngắn giữa các lần đo. Việc vệ sinh và chuẩn bị phép đo được thực hiện rất nhanh. Khi bổ xung các mẫu và loại bỏ các mẫu dựa trên cơ sở thời gian ...