Dựa trên một kỹ thuật mới có tính cách mạng, thiết bị phản ứng hoàn toán mới loại để bàn Masterwave BTR để lần đầu tiên đưa kỹ thuật tổng hợp bằng vi sóng tới mức kilogram (kilolab). Năng suất trong phòng thí nghiệm được tăng lên đáng kể tới kilogram mỗi ngày. Máy khuấy cánh dẫn động từ tính của thiết bị phản ứng đáp ứng các chế độ khuấy từ độc lập cho mỗi thành phần ...
 
Monowave 450 là một thiết bị phản ứng bằng vi sóng hiện đại được thiết kế đặc biệt để chiết dưới tác dụng của vi sóng trong các phòng thí nghiệm phân tích. Bộ lấy mẫu tự động MAS24 của nó cho các ống cổ rộng tới 30 mL đáp ứng vận hành tin cậy không cần giám sát và tăng công suất mẫu. Thiết bị tích hợp sẵn camera cho phép xem trên màn hình cảm ứng những gì diễn ra bên trong các ...
 
Multiwave PRO cung cấp hai nhóm ứng dụng: chuyên nghiệp trong hóa học tổng hợp và phân tích vết. Trong tài liệu này tập trung vào việc sử dụng Multiwave PRO nhưng là hệ thống phản ứng bằng vi sóng để tổng hợp đồng thời. Multiwave PRO phục vụ cho phát triển phương pháp hoặc như là một thiết bị với quy mô lớn. Có thể nâng cấp hệ thống để bao trùm các quy mô khác nhau mọi lúc bằng việc bổ ...