ADU 5 là giải pháp lý tưởng cho các phép kiểm tra tự động chưng cất khí quyển với độ chính xác cao các đặc tính bay hơi của các sản phẩm hóa dầu như nhiên liệu truyền thống, diesel sinh học và dầu hỏa phối trộn ethanol.
 
Thiết bị kiểm tra bán tự động OBA 2 được sử dụng để phân tích khả năng chống oxi hóa (giai đoạn cảm ứng) và khả năng hình thành keo dưới các điều kiện oxi hóa tăng cường. OBA 2 tuân theo những quy định an toàn của Đức nhằm giảm thiểu những rủi ro đến sức khỏe do những tai nạn không mong muốn. OBA 2 được sử dụng rộng rãi cho những ứng dụng xác định khả năng chống oxi hóa của ...
 
Thiết bị kiểm tra điểm bắt cháy tư động PMA 5 cho phép xác định điểm bắt cháy tại nhiệt độ nhỏ nhất bằng cách hóa hơi mẫu sau đó đánh lửa. PMA 5 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra tính bay hơi cho cả biodiesel và nhiên liệu biodiesel được phối trộn, dầu đốt và kerosene. Nó được sử dụng rộng rãi cho các chất lỏng dễ bắt cháy như dầu nhờn và cả dầu ăn.
 
Model TOST & TOO được sử dụng để kiểm tra các tính chất của mẫu để chống lại sự oxy hóa và ăn mòn kim loại. TOST & TOO phù hợp với dầu mỡ khoáng như là dầu máy và nhiên liệu chưng cất
 
Thiết bị xác định cặn carbon Ramsbottom bán tự động với lò không sử dụng khí cho phép xác định các tính chất hình thành cốc bằng cách xác định lượng cặn carbon mất đi sau khi bay hơi và nhiệt phân mẫu dầu. Thiết bị được sử dụng cho những sản phẩm dầu mỏ không bay hơi, bị nhiệt phân một phần khi cưng cất ở áp suất khí quyển, như dầu diesel, dầu nhờn, dầu thô và dầu nhẹ.
 
Thiết bị xác định tính oxi hóa nhanh (RSSOT) cho phép thực hiện những phép phân tích tự động tính oxi hóa hoàn toàn của các sản phẩm hóa dầu trong một thời gian rất ngắn. PetroOxy được sử dụng rộng rãi cho các phép phân tích độ bền của các nhiên liệu lỏng (dầu hỏa, diesel, diesel sinh học, các hỗn hợp pha trộn)
 
Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc hở Cleveland (COC) tự động đo và chỉ ra các tính chất của mẫu trong quá trình gia nhiệt và ngọn lửa kiểm tra dưới điều kiện kiểm soát. Điểm chớp cháy đo xu hướng tạo thành hỗn hợp có khả năng bắt cháy với không khí trong khi đó điểm cháy chỉ ra xu hưỡng tạo thành hỗn hợp cháy. CLA 5 phù hợp với các ứng dụng của các hợp chất bay hơi, dầu ...
 
Thiết bị kiểm tra bán tự động Abel xác định điểm bắt cháy với nhiệt độ nhỏ nhất mà tại đó hơi của mẫu bắt cháy trên nguồn đánh lửa. AB 5 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra tính bay hơi của các sản phẩm hóa dầu, các dung môi, hóa chất, nhựa đường lỏng…
 
Thiết bị xác định điểm phá hủy cấu trúc tự động cho phép xác định trạng thái giòn của nhựa đường ở nhiệt độ thấp Điểm phá hủy cấu trúc Fraass là nhiệt độ mà tại đó sự đứt gãy đầu tiên xuất hiện trên bề mặt mẫu phủ trên một bản sắt mỏng, phẳng dưới nhiệt độ hạ thấp từ từ.
 
Thiết bị đo độ dẻo cưỡng bức tự động DD3 đưa ra 3 phương pháp để kiểm tra các đặc tính của nhưa đường: Độ dẻo hay độ giãn được kiểm tra bằng khoảng cách mà mẫu có thể kéo dài trước khi bị đứt gãy. Tính đàn hồi được kiểm tra bằng cách phân tích sự biến dạng đàn hồi trước mẫu bị kéo đứt. Điều này rất hữu ích để khẳng định vật liệu được thêm vào nhựa ...
 
Thiết bị đo độ xuyên kim PNR 12 xác định khả năng bền của vật liệu khi bị đâm xuyên bằng thiết bị xuyên kim đặc biệt. Vật liệu càng cứng càng đòi hỏi xuyên kim nhọn và sắc. Thiết bị xuyên kim được sử dụng trong phân tích mềm và độ đặc của mẫu nhờn cao hoặc tương đối cứng, nhão hoặc kem.