Nikon’s A1 MP+ là phiên bản đặc biệt của hệ thống hình ảnh đa quang A1R MP+ multiphoton được phát triển cho hình ảnh đa quang đơn giản và có giá thành hợp lý.
 
Hệ thống hình ảnh confocal đột phá của Nikon với sự linh hoạt của hệ thống có độ phân giải cao hơn và tốc độ lớn hơn.
 
Hệ thống kính hiển vi laser quét đồng tiêu cự và đa lượng tử mới cho hình ảnh huỳnh quang confocal và kích thích đa quang tốc độ cao, độ phân giải cao và độ nhạy cao
 
Hệ thống confocal đa năng được trang bị đầu quét hybrid chuyên biệt kết hợp cả đầu quét tốc độ cực cao và đầu quét điện độ phân giải cao
 
Hệ thống xem hình ảnh macro confocal trường rộng của Nikon
 
Hệ thống kính hiển vi confocal quét điểm có tính năng mạnh và khả năng mở rộng hình ảnh phổ.
 
Hệ thống kính hiển vi La-de quét đồng tiêu thế hệ kế tiếp của Nikon cho tốc độ quét nhanh hơn, năng lực hình ảnh phổ cực kỳ mở rộng và nhiều tính năng mạnh mới