Alex 500 là một thiết bị đo cồn và dịch chiết chắc chắn mà các nhà nấu bia thủ công tự do cần cho các phòng thí nghiệm bên ngoài. Thiết bị phân tích kiểu dành cho phòng thí nghiệm đáng tin cậy xác định nồng độ cồn và dịch chiết của bia, calories, độ lên men và nhiều thông số chuyên dụng khác trong bia bất cứ khi nào bạn cần. Giờ đây dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất của ...
 
Phân tích bia chính xác đảm bảo chất lượng cho sản phẩm bia. Hệ thống phân tích bia Alcolyzer Beer ME là một hệ thống phân tích bia chính xác rất cao để xác định nồng độ cồn của tất cả các loại bia thông thường, bia hỗn hợp, ciders, vv. Phương pháp đo cận hồng ngoại NIR loại trừ ảnh hưởng do những thành phần mẫu khác tác động đến kết quả đo còn và do đó đảm bảo các kết quả ...
 
Sử dụng hệ thống phân tích rượu vang Alcolyzer Wine M/ME để xác định nồng độ cồn trong rượu vang một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khi kết hợp với một máy đo tỷ trọng, Alcolyzer Wine M/ME phân tích thêm các thông số trong cùng một chu trình đo, ví dụ như nồng độ dịch chiết. Phương pháp đo cận hồng ngoại NIR loại bỏ sự ảnh hưởng của các thành phần mẫu lên giá trị đo cồn và do đó ...
 
Phân tích các đồ uống có nồng độ cồn cao hiệu quả và kinh tế trong phòng thí nghiệm và trên dây chuyền sản xuất sử dụng hệ thống phân tích cồn Alcolyzer Spirits M/ME. Alcolyzer Spirits M/ME đo nồng độ cồn (35 đến 65 % v), màu và pH của các đồ uống có cồn. Khi kết hợp với máy đo tỷ trọng, hệ thống xác định được thêm tất cả các dịch chiết (extract) của mẫu
 
Máy đo cồn cầm tay Snap 50 đo các loại rượu mạnh chưng cất ở tất cả các nồng độ khác nhau trong vài giây: từ các loại rươu chưng cất tinh khiết tới các mẫu được lấy trong quá trình nước giảm nồng xuống tới khi rượu có thể uống được và rượu thành phẩm. Vài mililit mẫu được lấy từ tank hoặc thùng chứa và đo trực tiếp tại chỗ. Máy đo cồn tự động bù ảnh hưởng của ...