Kính hiển vi có zoom phóng đại độc đáo, giải pháp cho ứng dụng hình ảnh macro trong y-sinh học và công nghiệp.
 
Kính biển vi soi nổi có zoom mới hoàn toàn, đặc trưng với tỷ lệ zoom 18:1, hiệu suất quang học tiên tiến và độ sáng huỳnh quang vượt trội với giá thành hợp lý.
 
Kính hiển vi soi nổi có zoom loại mới với tỷ lệ zoom ấn tượng 12,7:1, độ phân giải quang học cao hơn và cải tiến về nhân trắc học.
 
Kính hiển vi soi nổi mới hoàn toàn, đặc trưng với tỷ lệ zoom cao nhất trong phân khúc, nâng cao chất lượng quang hoc và tính năng thu được hình ảnh thông minh .
 
Hệ quang học kính hiển vi soi nổi mới đưa ra tỷ lệ zoom cao nhất thế giới 25:1, độ phân giải cao hơn và hình ảnh huỳnh quang sáng hơn.
 
Kính hiển vi soi nổi nhỏ gọn, nhẹ và giá thành phù hợp. Đặc trưng với lăng kính quang học Porro hoàn toàn mới.
 
Kính hiển vi soi nổi nhỏ gọn, nhẹ và giá thành phù hợp. Đặc trưng với hệ quang học lăng kính Porro hoàn toàn mới.
 
Kính hiển vi soi nổi phù hợp lý tưởng cho quan sát và hình ảnh kỹ thuật số. Đặc trưng với độ phóng đại zoom cao nhất trong phân khúc.
 
Model hữu hiệu với tỷ lệ zoom 8:1, vận hành hợp lý và thao tác cơ bản.
 
Kính hiển vi soi nổi loại nhỏ hiệu suất cao
 
Kính hiển vi soi nổi có năng lực hình ảnh mạnh với mức giá kinh tế
 
Hệ thống kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại cung cấp khả năng không có hiện nay đối với kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi có độ phóng đại cao