Hệ thống phân tích nguyên tố 2400Series II CHNS / O của PerkinElmer là một trong những thiết bị hàng đầu trong phân tích nguyên tố hữu cơ trên thị trường hiện nay. Đó là lý tưởng cho việc xác định nhanh chóng cacbon, hydro, nitơ, lưu huỳnh và ôxy trong các loại hợp chất hữu cơ và các nguyên vật liệu.