Dễ sử dụng với hiệu suất tối đa, hệ thống Frontier™ FT-NIR được trang bị để giải quyết ngay cả những ứng dụng đòi hỏi khắt khe, từ nghiên cứu thử nghiệm vật liệu, và các viện. Với độ nhạy cao, nhanh chóng lấy mẫu và ổn định cực cao, bạn có thể có sự tự tin trong việc đạt được chỉ có chất lượng cao nhất và kết quả tái sản xuất.
 
Hệ thống Frontier – NIR/MIR là hệ thống kép với hai dải trên một thiết bị. Frontier ™ IR /NIR cho phép bạn được hưởng lợi từ sự phát triển phương pháp nhanh hơn và chi phí thiết bị giảm. Dải phổ: Mid-IR (KBr) beamsplitter: 8,300 – 350 cm-1 Near-IR (CaF2): 14,700 – 2,000 cm-1 Phân giải phổ: Mid-IR (KBr) 0.4-64 cm-1 Near-IR (CaF2) 1-64 cm-1 (0.1-6.4 nm at 1,000 nm)
 
Spectrum™ 400 là một hệ thống kép, nền đơn để tối ưu hóa quang phổ hồng ngoại gần (NIR) và hồng ngoại giữa (MIR) trong tường dải, thiết bị chuyên dùng cho nghiên cứu.