Optima 8000 là model máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES dạng để bàn, trường nhìn kép, với detector mảng CCD toàn dải sóng, cho tính linh hoạt và hiệu năng phân tích tuyệt vời. Optima 8000 cung cấp một loạt các đặc tính mới: công nghệ plasma Flat Plate, camera quan sát PlasmaCam, hệ quang học tiên tiến, trường nhìn kép (dual view), detector trạng thái rắn CCD, hệ thống khí cắt, tháp plasma dễ dàng tháo ...
 
Optima 8300 là model máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES dạng để bàn, trường nhìn kép, với 2 detector trạng thái rắn SCD, cho giới hạn phân tích tốt hơn và phép đo đồng thời thực Optima 8300 cung cấp một loạt các đặc tính mới: công nghệ plasma Flat Plate, camera quan sát PlasmaCam, hệ quang học tiên tiến, trường nhìn kép (dual view), 2 detector trạng thái rắn SCD hiệu năng cao, hệ thống khí cắt, tháp ...
 
Optima 7300V là giải pháp lý tưởng cho các phòng thí nghiệm yêu cầu hiệu năng và hiệu suất rất cao nhưng không yêu cầu cao về độ nhậy và độ linh hoạt cao được đem lại bởi hệ thống hai trường quan sát. Optima 7300 V cũng có tất cả chức năng và độ tin cậy của các thiết bị Optima khác (như đo dầu đã sử dụng hoặc các phòng thí nghiệm phân tích kim loại) có thể yêu cầu - hoặc đơn giản ...