Thiết bị NEX CG của Rigaku cung cấp một thiết bị có khả năng định tính và định lượng nhanh để xác định các nguyên tố có khối lượng lớn và nhỏ trong nhiều loại mẫu – với ít tiêu chuẩn nhất.
 
Thiết bị huỳnh quang tia X NEX QC để bàn của Rigaku là thiết bị huỳnh quang tia X tán xạ năng lượng cao (EDXRF) có chi phí thấp, có thể phân tích nhều nguyên tố với giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng trong một thiết ế chắc chắn, thích hợp cho lĩnh vực giám sát chất lượng sản phẩm trong công nghiệp. Hơn nữa quá trình phân tích mẫu không làm phá hủy mẫu, phân tích nhiều nguyên tố ...
 
Để đáp ứng thêm nhiều ứng dụng hoặc các tình huống mà thời gian phân tích hoặc lượng mẫu là rất quan trọng , Rigaku cung cấp thiết bị phổ NEX QC+. Sử dụng các công nghệ detector silicon thế hệ tiếp theo, NEX QC + cải thiện đáng kể độ phân giải pic nguyên tố và tính toán thống kê, cho kết quả hiệu chuẩn cao và độ chính xác tốt đối với các phép đo thử thách nhất
 
SuperMinni 200 là một thiết bị huỳnh quang tia X đáp ứng được yêu cầu phân tích của bạn với chi phí thấp. Với những cải tiến kỹ thuật, SuperMini 200 cho phép đo các nguyên tố từ Oxy đến Uranium trong hầu hết vật liệu với độ phân giải cao và giới hạn phát hiện thấp
 
Thiết bị ZSX Primus của Rigaku cung cấp khả năng định lượng nhanh chóng các nguyên tố có khối lượng nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ, từ Bery (Be) đến Uran (U), trong hàng loạt mẫu – với tối thiểu tiêu chuẩn
 
Thiết bị ZSX Primus III+ của Rigaku cung cấp khả năng định lượng nhanh chóng các nguyên tố có khối lượng nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ, từ Oxy (O) đến Uran (U), trong hàng loạt mẫu – với tối thiểu tiêu chuẩn.
 
Thiết bị ZSX Primus II của Rigaku cung cấp khả năng định lượng nhanh chóng các nguyên tố có khối lượng nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ, từ Bery (Be) đến Uran (U), trong hàng loạt mẫu – với tối thiểu tiêu chuẩn.
 
Hệ thống thiết bị Simultix 14 của Rigaku là phiên bản mới nhất của hệ thống huỳnh quang tia X phân tích đồng thời nhiều nguyên tố (multi-channel simultaneous wavelength dispersive X-ray fluorescence). Với kinh nghiệm hơn 30 năm, thiết bị Simultix 14 là tiến tiến nhất, hệ thống hoàn toàn tự động được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phân tích ngày nay cho độ nhạy, số lượng mẫu và độ linh hoạt tối ...