Thông tin ứng dụng Thực phẩm - Đồ uống

Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn nạn của mọi quốc gia trên toàn thế giới.  Bên cạnh việc giáo dục người tiêu dùng, cần phải nâng cao nhận thức của nhà sản xuất về quản lý chất lượng sản phẩm. Sản xuất thực phẩm và đồ uống phải theo những tiêu chuẩn bắt buộc như : môi trường sản xuất đảm bảo vệ sinh, thiết bị sản xuất đảm bảo chống ô nhiễm, bao bì an toàn …, các thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm phải được sử dụng theo đúng tiêu chuẩn cho phép của bộ y tế.

SISC VN cung cấp các trang thiết bị tiên tiến nhất của các hãng hàng đầu thế giới cho các phòng thí nghiệm, phòng phân tích kiểm định thực phẩm và đồ uống cũng như cho các công ty, tổ chức sản xuất thực phẩm và đồ uống nhằm kiểm định, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng thực phẩm.