Thông tin ứng dụng Phổ Raman cầm tay
Xantus loạt được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xác định trực tiếp của các chất hóa học tại hiện trường. Hoạt động bằng pin, trọng lượng nhẹ, siêu bền và dễ sử dụng, Xantus cung cấp các phép phân tích nhanh chóng và chính xác đối với mẫu chưa biết. Nền tảng Xantus được thiết kế để chứa bước sóng kích thích khác nhau và các tùy chọn ...