Thông tin ứng dụng Máy đo tỷ trọng, nồng độ và vận tốc âm thanh
-Mang theo DMA 35 mọi lúc và đo tỷ trọng, nồng độ mẫu trực tiếp tại chỗ - để kiểm soát đầu vào, kiểm tra chất lượng at-line hoặc trên đường. Một máy đo tỷ trọng cầm tay thay thế tất cả các tỷ trọng kế thủy tinh tại nơi làm việc của bạn và cung cấp cho bạn độ chính xác mong đợi từ một thiết bị phòng thí nghiệm. -DMA 35 chỉ sử dụng ...
 
MKT 50 trong sự kết hợp các nhiệt kế điện trở platin (Pt 100 và Pt 25.5) được thiết kế cho các phép đo nhiệt độ chính xác cao nhất cũng như để so sánh và hiệu chuẩn điểm cố định cho công nghiệp, các phòng thí nghiệm và nghiên cứu. Sử dụng Nhiệt Kế Điện Trở Platin đã hiệu chuẩn có thể đạt được một phép đo thay đổi (thiết bị và cảm biến) ...
 
Máy đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh DSA 5000 M kết hợp đo tỷ trọng chính xác nhất thế giới, đo tốc độ âm thanh chính xác rất cao và một giao diện sử dụng tiên tiến. Thiết bị đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh của mẫu trong một chu trình và ở cùng các điều kiện mẫu giống nhau. Sự kết hợp độc nhất này thậm chí còn làm giảm dung sai đo nồng ...
 
Máy đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh Soft Drink Analyzer M đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh mẫu nước giải khát, syrup hoặc mẫu HFCS trong một chu trình. Sự kết hợp của Soft Drink Analyzer M và Bộ lấy mẫu tự động Xsample 122, cho phép theo dõi quá trình đảo ngược đường với độ chính xác cao nhất. Với thiết kế giao diện sử dụng tiên, Soft Drink Analyzer M ...