Hệ thống 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer là thế hệ tiếp theo của hệ thống phổ khối thời gian bay cung cấp mức cao nhất về khả năng phân tích, năng suất, và sự chắc chắn trong định lượng protein. Hệ phân tích này kết hợp tất cả các lợi thế của MALDI với độ linh hoạt, dễ sử dụng, hiệu suất cực cao với tất cả các tính năng tiên tiến của ProteinPilot ™ v4.0 Software.
 
Hệ thống AB SCIEX TOF / TOF ™ 5800 cung cấp con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để xác định và định lượng tương đối protein. Tốc độ và độ nhạy chưa từng có làm hệ thống trở thành nền tảng lý tưởng cho việc phát hiện đặc trưng sinh học, hình ảnh khối phổ MALDI, và xác định protein.
 
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 4500 dựa trên nền tảng API 4000 ™ Platform và nâng cấp khả năng định lượng để cho kết quả đáng tin cậy - tăng gấp 10 lần độ nhạy với ba tứ cực trong cùng một lớp.
 
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 6500 mới mang tính đột phá , mới , kết hợp với công nghệ IonDrive ™ mang lại độ nhạy cao cùng với hiệu suất vượt trội
 
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực ngày nay, được thiết kế để có độ nhạy cao và chắc chắn ngay cả các đòi hỏi của nền mẫu phức tạp nhất. AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS cung cấp hiệu suất vượt trội ngay cả trong nghiên cứu DMPK và ADMET và trong định lượng nhiều thành phần như định lượng mẫu môi trường, định lượng ...
 
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600 là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện , khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất.
 
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600+ là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng.
 
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF® 4600 là hệ thống MS và MS/MS có độ phân giải, chính xác cao cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Được xây dựng trên bước đột phá sáng tạo trong LC/MS/MS của TripleTOF® 5600, đây là hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất
 
Hệ thống API 3200 ™ LC / MS / MS là một hệ thống khối phổ ba tứ cực tích hợp đầy đủ được xây dựng dựa trên công nghệ hàng đầu cho độ nhạy và độ chọn lọc với độ chắc chắn và độ tin cậy.
 
Hệ thống API 4000 ™ LC/MS/MS có khả năng định tính và định lượng tốt cho các giai đoạn của quá trình phát triển dược phẩm, từ các nghiên cứu lâm sàng
 
Hệ thống API 5000 ™ LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực của ngày nay để phân tích phân tử nhỏ.
 
Thiết bị phổ khối Clarus SQ 8: Clarus® SQ 8 là thiết bị phổ khối có hệ thống mang đẳng cấp thế giới đưa ra hiệu suất vượt trội cùng với giới hạn phát hiệu siêu vết phù hợp hợp và tin cậy
 
Thiết bị phổ khối Clarus SQ 8: Clarus® SQ 8 là thiết bị phổ khối có hệ thống mang đẳng cấp thế giới đưa ra hiệu suất vượt trội cùng với giới hạn phát hiệu siêu vết phù hợp hợp và tin cậy
 
Thiết bị phổ khối Clarus SQ 8: Clarus® SQ 8 là thiết bị phổ khối có hệ thống mang đẳng cấp thế giới đưa ra hiệu suất vượt trội cùng với giới hạn phát hiệu siêu vết phù hợp hợp và tin cậy
 
PerkinElmer® Clarus® 680 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động với bộ điều khiển khí theo chương trình (PPC). Clarus 680 GC là hệ thống có tốc độ gia nhiệt và làm nguội lò cột nhanh nhất...
Trang 1 2  >>