Hệ thống 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer
Hệ thống 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer là thế hệ tiếp theo của hệ thống phổ khối thời gian bay cung cấp mức cao nhất về khả năng phân tích, năng suất, và sự chắc chắn trong định lượng protein. Hệ phân tích này kết hợp tất cả các lợi thế của MALDI với độ linh hoạt, dễ sử dụng, hiệu suất cực cao với tất cả các tính năng tiên tiến của ProteinPilot ™ v4.0 Software.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer là thế hệ tiếp theo của hệ thống phổ khối thời gian bay cung cấp mức cao nhất về khả năng phân tích, năng suất, và sự chắc chắn trong định lượng protein. Hệ phân tích này kết hợp tất cả các lợi thế của MALDI với độ linh hoạt, dễ sử dụng, hiệu suất cực cao với tất cả các tính năng tiên tiến của ProteinPilot ™ v4.0 Software.

- Hệ thống lý tưởng cho các phát hiện đặc trưng  sinh học protein, cung cấp nhận dạng đồng thời và định lượng lên đến tám mẫu tại một thời điểm ( quy trình làm việc 8-plex) sử dụng thuốc thử
- Hỗ trợ đầy đủ công việc LC MALDI , cho phép phân tích khối lượng mà không có sự hạn chế thời gian của LC
- Tương thích với ProteinPilot™ v4.0 Software tăng khả năng phân tích protein và sự chắc chắn trong việc xác định và định lượng kết quả
- OptiBeam ™ On- Axis Laser cung cấp độ nhạy cao hơn mười lần để xác định và định lượng các protein – sự đa dạng trong các mẫu sinh học phức tạp
- Lựa chọn ion mẹ với độ phân giải cao , kích hoạt bởi các QuanTIS™ Precursor Selector , cho phép phát hiện và xác định peptide mà hệ thống khác có thể bỏ lỡ và làm dễ dàng hơn để có thể giải thích dữ liệu bằng cách đơn giản hóa phổ MS/MS 
- Thiết lập thí nghiệm đơn giản và phân tích khối lượng nhanh giúp tối đa hóa năng suất phòng thí nghiệm
- Năng lượng cao, thông tin các mẫu phân mảnh phong phú cho phép bạn phân tích carbohydrate, chất béo, và các thành phần sinh học khác

- Khả năng tính toán on-board cải thiện xử lý nghiên cứu phát hiện ra protein quy mô lớn với xử lý nhanh hơn và sao lưu dữ liệu tự động.