Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600 là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện , khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600 là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện , khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống kết hợp độ nhạy cao, độ phân giải cao với tốc độ thu nhận dữ liệu ít nhất là năm lần tốt hơn, và ổn định ở độ chính xác khối   ~ 1 ppm trong ngày

- Độ phân giải cao với tốc độ chưa từng có - lên đến 40.000 FWHM với  thời gian tích lũy 10msec

- EasyMass™ Accuracy mà không cần hiệu chuẩn lại - hơn 50 giờ hoạt động LC/MS vẫn có độ chính xác khối cao

- SmartSpeed™ 100Hz Acquisition cung cấp độ phân giải cao cho sắc ký tốc độ cao - lên đến 100 phổ trong một giây hoặc 50 phổ trong một giây trong khi duy trì lọc dữ liệu thời gian thực thông minh (Information - Dependent Acquisition, IDA)

- Hệ thống có độ nhạy cao và độ phân giải tốt  hạ thấp giới hạn định lượng cho một hệ thống có độ phân giải cao và tương đương với hiệu suất của ba tứ cực