Sử dụng để kiểm tra tỷ lệ hạt thoi dẹt của cốt liệu
 
 
Các thông số về cường độ và mô đun đàn hồi của mẫu đá trong điều kiện nén 1 trục hoặc 3 trục có thể được xác định bằng phương pháp bán tự động, kết hợp một máy nén bán tự động với hệ thống tạo áp lực thủ công và các thiết bị đo tự động.
 
Hệ thống thí nghiệm Cơ học đá tự động của Controls được thiết kế để thí nghiệm nhiều loại mẫu khác nhau, từ các loại đá pha cát xốp cho đến các mẫu đá bazan cường độ cao * Thí nghiệm Ba trục đá được thực hiện một cách tự động với nhiều cấp phá hủy * Chỉ từ một mẫu có thể vẽ được toàn bộ biên phá hủy của mẫu.
 
Dụng cụ được thiết kế đầu tiên bởi Giáo sư E. Hoek (Trường Đại học Hoàng gia London). Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện để xác định cường độ và độ ổn định mái dốc của mẫu đá trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài thực địa.
 
 
Sử dụng để cắt mẫu đá nguyên trạng, mẫu lõi lấy từ hiện trường, mẫu bê tông, gạch v.v. Có hệ thống bơm nước làm mát.
 
Sử dụng để chuẩn bị mẫu lõi chuẩn trong phòng thí nghiệm.