Hệ thống AB SCIEX TripleTOF® 4600
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF® 4600 là hệ thống MS và MS/MS có độ phân giải, chính xác cao cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Được xây dựng trên bước đột phá sáng tạo trong LC/MS/MS của TripleTOF® 5600, đây là hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống AB SCIEX TripleTOF® 4600 là hệ thống MS và MS/MS có độ phân giải, chính xác cao cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Được xây dựng trên bước đột phá sáng tạo trong LC/MS/MS của TripleTOF® 5600, đây là hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống TripleTOF ® 4600 kết hợp độ nhạy cao nhất, độ phân giải cao với tốc độ thu nhận dữ liệu gấp ba lần, và độ ổn định số khối trong ngày.

- Độ phân giải cao với tốc độ chưa từng có với  thời gian tích lũy 10msec

- Độ nhạy cao nhất - giới hạn định lượng thấp nhất (LOQ) cho hệ thống có độ phân giải cao và tương đương với hiệu suất cuả ba tứ cực

- SmartSpeed™ 100Hz Acquisition cung cấp độ phân giải cao cho sắc ký tốc độ cao - lên đến 100 phổ trong một giây hoặc 50 phổ trong một giây trong khi duy trì lọc dữ liệu thời gian thực thông minh (Information-Dependent Acquisition, IDA)

- EasyMass™ Accuracy không cần hiệu chuẩn lại - hơn 50 giờ hoạt động LC/MS liên tục cung cấp ít hơn 2 pmm RMS

- Năng suất cao - tương thích với hệ thống MPX™-2 High Throughput System có thể tăng hiệu suất lên đến hai lần bằng cách ghép kênh hai hệ LC trong một phổ khối