Thông tin ứng dụng Môi trường

Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, nhà ở… cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác. Môi trường là nơi cung cấp các nhu cầu về tài nguyên cho con người như đất, đá, tre, nứa, tài nguyên sinh vật. Môi trường cũng là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải của con người trong quá trình sử dụng các tài nguyên thải vào môi trường.

Trong xu thế phát triển không ngừng của thế giới, ngành môi trường đang thực hiện những sứ mệnh quan trọng của mình nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sống trong lành cho mọi người. Cùng với nhiều tổ chức khác, SISC VN đã và đang góp sức mình trong việc bảo vệ môi trường bằng cách đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu để xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường.