Kính hiển vi lực nguyên tử Tosca™ 400 cung cấp thông tin 3 chiều thực của địa hình bề mặt. Đây là một phương pháp tiêu chuẩn cho ngành khoa học vật liệu ở cấp nano, thường được sử dụng ở các trường đại học cũng như các trung tâm nghiên cứu. ToscaTM 400 kết hợp một cách độc đáo công nghệ cao cấp với quá trình vận hành đơn giản, giúp thiết bị phù hợp với cả người sử dụng ...
 
Dòng sản phẩm Cora 5x00 kết hợp một chân máy nhỏ - tương đương kích thước của một cuốn sổ thí nghiệm - với hoạt động tốt và tính lặp lại cao của một thiết bị để bàn. Bạn có thể chọn một bước sóng đơn (Cora 5100, 5200, 5300) hoặc thiết bị bước sóng kép (Cora 5500, 5600 và 5700) để đảm bảo tín hiệu Raman tối đa với huỳnh quang tối thiểu khi đo các loại mẫu khác nhau. Phần mềm ...