Cuộc cách mạng về thiết bị phổ cầm tay đã cho ra đời ProgenyTM – máy phân tích phổ Raman cầm tay đầu tiên có thiết kế tùy biến và linh hoạt, có thể tích hợp vào bất kỳ môi trường làm việc nào, thực hiện việc phân tích các mẫu rắn, mẫu bột, mẫu lỏng của nhiều chất khác nhau.