Thiết bị kiểm tra độ đồng đều thuốc CTS là hệ thống thiết bị kiểm tra độ đồng nhất hàm lượng và độ phức hợp nhanh nhất và chính xác nhất, xử lý mẫu đồng thời nhanh gấp 3 lần các thiết bị cùng loại trên thị trườn. Độ linh động tối đa với lựa chọn 8 dung môi khác nhau. Khả năng thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.