Beer Monitor từ Anton Paar là thiết bị chính xác cao để theo dõi liên tục nồng độ cồn, dịch chiết thực và biểu kiến, dịch chiết gốc, độ lên men, tỷ trọng, nhiệt độ của bia, hỗn hợp các chất có cồn, bia không cồn. Để nhận được độ chính xác tối đa, thậm chí khi các dao động nồng độ CO2, Beer Monitor có thể được kết nối với một máy đo CO2 từ chuỗi các máy Carbo. Đây là một ...
 
Hệ thống đo cồn online Alcohol Monitor xác định nồng độ cồn của hỗn hợp cồn/nước trong dải từ 0 đến 100 % (v/v,w/w) ở nhiệt độ từ 0 đến 100 oC. Nồng độ cồn có thể được cung cấp với đơn vị %v/v hoặc %w/w. Hệ thống bao gồm Transducer Tỷ Trọng DPRn 427 (I) và Thiết bị Đánh giá mPDS 1100 (I) hoặc mPDS 5. Alcohol Monitor là một thiết bị chính xác, không trôi dữ liệu và không cần bảo ...
 
Cobrix 5 là một thiết bị đo được thiết kế đặc biệt cho công nghiệp bia và đồ uống. Bên cạnh đo CO2 và Brix, nó còn đo nhiều thông số khác, như nồng độ cồn, đường ngược, dịch chiết thực, dịch chiết biểu kiến, và có thể lựa chọn đo độ dẫn, màu và nồng độ oxy hòa tan. Cobrix 5 là hệ thống đo duy nhất: có thể hoặc lắp đặt kiểu “bypass” hoặc kiểu “inline-lắp trực tiếp ...