Quest cung cấp các máy đo rung được sử dụng trong công nghiệp và môi trường với các ứng dụng kiểm tra độ rung, giám sát hoạt động của các máy, kiểm tra chất lượng và điều kiện làm việc của công nhân. Các thông số đo: độ dịch chuyển, vận tốc, gia tốc được đọc dễ dàng trên màn hình tinh thể lỏng lớn. Đặc tính kỹ thuật: • Thiết kế nhỏ gọn, hoàn toàn tích hợp • Đo 3 ...