Thông tin giới thiệu Abem

 

 ABEM (Thụy Điển) – hoạt động từ năm 1923 – là một trong số những nhà sản xuất dẫn đầu thế giới về các thiết bị Địa vật lý.

 ABEM cung cấp cho các nhà Địa vật lý những thiết bị khảo sát, quan trắc hiện đại, có độ tin cậy cao.

 

Các thiết bị do ABEM chế tạo và cung cấp gồm:

- Các hệ thống Thăm dò điện, Phân cực kích thích: SAS 4000, SAS 1000;

- Các hệ thống Đo ảnh điện: Terrameter LS, LUND;

- Các hệ thống khảo sát bằng phương pháp Địa chấn phân giải cao: Terraloc MK8, Terraloc Pro;

- Các thiết bị quan trắc rung động, chấn động: Vibraloc, UVS 600

- V.v.