MALA CX là hệ thống dầu tiên trên thế giới kết hợp Radar với công nghệ Điện – Từ (EM) bằng cách tích hợp một đầu đo 50/60Hz. Kết hợp này cho phép không chỉ phát hiện, định vị các vật thể kim loại và phi kim loại trong kết cấu bê tông mà còn phát hiện và định vị các vật dẫn điện đang có dòng điện 50/60Hz chạy qua.
 
Hệ thống MALA CX cho phép kiểm tra chính xác các kết cấu bê tông như sàn, tường, ban công, sàn cầu v.v và phát hiện các vật thể kim loại và phi kim loại (cốt thép, cáp dự ứng lực, các cáp truyền dẫn bằng kim loại và phi kim, các loại đường ống) cũng như các bất thường khác (lỗ rỗng, dị vật) và xác định chiều dày tấm lát.