NexION 350 cung cấp 3 chế độ hoạt động (Chuẩn, va đập, phản ứng) và có thể chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Vì thế, các phép phân tích có thể thực hiện được trên cùng một thiết bị. ICP-MS mang đến cho người sử dụng hiệu suất lớn nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ nhạy và hiệu năng. Hệ thống ICP-MS cho cả sự đơn giản, tiện lợi của hệ thống buồng va đập và ...
 
NexION 350 cung cấp 3 chế độ hoạt động (Chuẩn, va đập, phản ứng) và có thể chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Vì thế, các phép phân tích có thể thực hiện được trên cùng một thiết bị. ICP-MS mang đến cho người sử dụng hiệu suất lớn nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ nhạy và hiệu năng. Hệ thống ICP-MS cho cả sự đơn giản, tiện lợi của hệ thống buồng va đập và ...
 
NexION 350 sử dụng 3 chế độ hoạt động (chế độ chuẩn, chế độ va đập, chế độ phản ứng) và có thể chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Vì thế, các phép phân tích có thể được thực hiện trên cùng một thiết bị. ICP-MS mang lại cho người sử dụng hiệu quả phân tích tối đa mà không làm ảnh hưởng đến độ nhạy và hiệu năng phân tích của thiết bị. Hệ thống ICP-MS cho cả ...
 
NexION 350 cung cấp 3 chế độ hoạt động (Chuẩn, va đập, phản ứng) và có thể chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Vì thế, các phép phân tích có thể thực hiện được trên cùng một thiết bị. ICP-MS mang đến cho người sử dụng hiệu suất lớn nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ nhạy và hiệu năng. Hệ thống ICP-MS cho cả sự đơn giản, tiện lợi của hệ thống buồng va đập và ...