Được thiết kế với công nghệ vi điều khiển hiện đại nhất nên hệ thống có thể thực hiện nhiều phép thử nghiệm phức tạp. Chương trình của menu điều khiển cho phép người sử dụng có thể thực hiện được các phép thử dưới các điều kiện khác nhau như: gia tải, đo độ giãn dài và dịch chuyển.
 
Máy gồm một khung bằng 2 cột cứng gắn với bệ chứa mô tơ và hộp điều tốc để đảm bảo tốc độ nén mẫy là 50.8 mm/phút. Hệ thống đo gồm một load cell và một đầu đo chuyển vị, nối với bộ thu thập và xử lý dữ liệu Digimax Plus có màn hình đồ họa rộng và được cài đặt sẵn phần mềm cho thí nghiệm Marshall, phần mềm thí nghiệm kéo ...
 
 
Đây là hệ thống tách chiết tự động sử dụng đồng thời máy li tâm, các sàng tiêu chuẩn, hệ thống tái sinh dung môi... cho phép tách triệt để Bitum, cốt liệu và chất nhồi. Hệ thống họat động theo chu trình khép kín cho phép người sử dụng không phải tiếp xúc trực tiếp với các dung môi độc hại. Dung môi được tái sinh tự động, đảm bảo qui định về bảo vệ môi trường...
 
 
 
Để xác định chính xác thành phần của mẫu bê tông Asphalt, cần phải thu hồi lượng Bitumen đã bị hòa tan trong dung môi trong quá trình phân tách. Việc này được thực hiện trên thiết bị cất quay chân không.