Thông tin ứng dụng D­ược phẩm - Mỹ phẩm

Dược phẩm và mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm loại dược, mỹ phẩm được phát minh và tung ra thị trường. Vì vậy hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm là hết sức quan trọng. Các nhà nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm ngày càng yêu cầu các phòng thí nghiêm, trung tâm thẩm định của mình phải đạt được hiệu quả cao, kết quả phân tích chính xác và nhanh chóng trong việc tìm tòi, phát triển, kiểm định và sản xuất

SISC VN là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ tiên tiến nhất của thế giới cho các phòng thí nghiệm, kiểm định, phân tích dược, mỹ phẩm.