Thông tin ứng dụng Máy đông khô
Lyovapor L-200 là thiết bị đông khô chất lượng cao (-55 ° C, 6 kg) với mức độ tự động hóa cao, kích thước nhỏ gọn Kiểm soát Infinite-Control™ bao gồm việc tạo ra các phương pháp dễ dàng, chạy phương pháp, ghi dữ liệu, ghi lại biểu đồ trong thời gian thực và gián đoạn nếu cần từ mọi lúc mọi nơi.