Thông tin ứng dụng Máy đo lưu biến (Rheometer)
Dòng MCR xx2 mới dựa trên những ý tưởng kỹ thuật ở lưỡi cắt công nghệ. Kỹ thuật motor đồng bộ EC, đệm ma sât thấp và sensor lực dọc trục được phát minh đã được tối ưu hóa trong nhiều năm để thoải mãu những yêu cầu cao nhất của các nhà lưu biến học. Mọi kiểu hoặc sự kết hợp thí nghiệm lưu biến nào, tất cả ở trạng thái dao động và ...
 
Hệ thống DMTA gồm có một máy đo lưu biến kết hợp với thiết bị kiểm soát nhiệt độ đối lưu CTD 450 và CTD 600 và một lượng lớn các thiết bị như các đồ gá hình chữ nhật và hình tròn rắn, các đồ gá dạng sợi và màng hoặc các hệ thống phẳng song song.
 
Sử dụng máy phân tích động học điện tử SurPASS trong phân tích bề mặt để nghiên cứu điện thế zeta của các chất rắn vĩ mô dựa trên việc đo điện thế dòng chảy và dòng điện dòng chảy. Điện thế zeta liên quan tới điện tích mặt ở một giao diện rắn/lỏng và là một thiết bị đo mạnh mẽ hóa chất bề mặt (chuẩn độ pH) và các quá trình hấp ...