Thiết bị đo độ ồn Q-series là công cụ toàn diện cho các chuyên gia để đánh giá và quản lý tiếng ồn nghề nghiệp và môi trường. Thiết bị đo tiếng ồn Q-series bao gồm một micro phone gắn cáp chuyển đổi áp suất âm thành tín hiệu điện mà sẽ được xử lý, điều khiển, và tích hợp để đưa ra một loạt các thông số tính toán tự động cho biết tiếng ồn trong môi trường nghề nghiệp. ...