Tủ an toàn sinh học Class I sử dụng để bảo vệ bạn và môi trường phòng thí nghiệm của bạn. Tủ là lựa chọn phù hợp và kinh tế khi các ứng dụng của bạn không cần phải bảo vệ sản phẩm. Tủ an toàn sinh học Class I bảo vệ người dùng khỏi các chất có yêu cầu an toàn sinh học cấp 1, 2 hoặc 3 nhưng không bảo vệ sản phẩm. Tủ sử dụng đèn tử ngoại có thể được sử dụng kết hợp ...
 
Tủ an toàn sinh học Logic Cell lọc Class II được thiết kế sử dụng cho các nhà nghiên cứu tế bào học, được cung cấp để bảo vệ khỏi các thành phần nguy hại như các chất yêu cầu an toàn sinh học cấp 1,2 hoặc 3. Tủ được thiết kế để không khí được lọc màng lọc HEPA rồi thoát trực tiếp vào không khí các phòng thí nghiệm, hoặc vào một hệ thống ống xả khi tùy chọn Canopy Connection. Khi ...
 
Tủ thao tác gió ngang lọc trực tiếp không khí qua màng lọc HEPA cung cấp không khí theo chiều ngang qua khu vực làm việc theo tiêu chuẩn ISO Class 5 (trước đây là Class 100) và bảo vệ công việc của bạn bởi các thành phần ô nhiễm. Tủ ứng dụng cho nuôi cấy mô thực vật, chuẩn bị môi trường nuôi cấy, kiểm tra điện tử, lắp ráp thiết bị y tế và chuẩn bị bào chế thuốc thuốc. Vì tủ không ...
 
Tủ thao tác gió đứng lọc trực tiếp không khí qua màng lọc HEPA cung cấp không khí theo chiều đứng đi xuống khu vực làm việc theo tiêu chuẩn ISO Class 5 (trước đây là Class 100) và bảo vệ công việc của bạn bởi các thành phần ô nhiễm. Tủ ứng dụng cho nuôi cấy mô thực vật, chuẩn bị môi trường nuôi cấy, kiểm tra điện tử, lắp ráp thiết bị y tế và chuẩn bị bào chế thuốc thuốc. Vì tủ ...