Được sử dụng để đo mức tải và hiệu chuẩn cho các máy thử nghiệm. Được làm bằng thép hợp kim đặc biệt.
 
Được sử dụng cả ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường cho nhiều mục đích khác nhau như: thu thập số liệu từ các đầu đo khác nhau, xử lý số liệu và lưu các kết quả.
 
Thiết bị này được nối với bất kỳ loại load cell nào (tiêu chuẩn hoặc tính năng cao) và có khả năng kết nối với máy tính hoặc máy in với phần mềm bảng tính được cung cấp kèm theo máy.
 
Phù hợp và đáp ứng công việc kiểm định, hiệu chuẩn cho các máy thử nghiệm có độ chính xác đến Class 1.