Kính hiển vi phân cực nhỏ gọn, đặc trưng là hiệu suất quang học xuất sắc và dễ sử dụng.
 
Kính hiển vi phân cực kết hợp hệ quang vô cực chống quang sai mầu CFI60 chuyên biệt của Nikon với một giá thành hiệu quả
 
Kính hiển vi phân cực tiên tiến thực hiên với cả nguồn sáng truyền qua và phản xạ.