Máy đo độ nhớt inline L-Vis 510: Đây là máy đo độ nhớt mang tính cách mạng từ Anton Paar theo dõi liên tục và tin cậy độ nhớt của các chất lỏng trên dây chuyền, ví dụ như dầu nhờn, các chất huyền phù, các loại keo tinh bột. Máy độ độ nhớt inline được lắp đặt trên đường ống hoặc tank và đo độ nhớt trên dầy chuyền và với nhiệt độ đối chứng trong 24 giờ hoạt động
 
Lovis 2000 M/ME là máy đo độ nhớt dạng bi lăn, đo thời gian lăn của bi qua dung dịch đục và trong suốt theo nguyên lý bi lăn của Hoeppler. Phép đo chỉ cần thể tích mẫu 400 µL. Kết quả được đưa ra như mỗi quan hệ độ nhớt động lực hoặc động học. Lovis 2000 M/ME kinh tế và chắc chắn, và tiết kiệm không gian phòng thí nghiệm. Máy đo vi nhớt Lovis 2000 M/ME là sự tiếp nối thành công của của ...
 
Máy đo độ nhớt Stabinger SVM 3000 đo độ nhớt động lực và tỷ trọng của dầu và nhiên liệu theo tiêu chuẩn ASTM D7042. Từ kết quả này, máy tự động tính ra độ nhớt động học và đưa ra các kết quả đo tương đương tiêu chuẩn ISO 3104 hay ASTM D445. Nguyên lý đo Stabinger với bộ ổn nhiệt Peltier có thể thực hiện với dải độ nhớt và nhiệt độ rộng có một không hai với chỉ một hệ thống ...
 
RheolabQC là máy đo độ lưu biến kiểm soát chất lượng dựa trên các công nghệ tối tân đã được sử dụng trong các máy đo lưu biến R&D. Nó kết hợp chức năng tối tân nhất với thiết kế chắc chắn và dễ sử dụng. Từ kiểm tra đơn lẻ đường chảy và xác định các điểm chảy đến các nghiên cứu lưu biến phức tạp. RheolabQC cài đặt các tiêu chuẩn mới để thực hiện các thí nghiệm lưu ...