Buchi đưa ra các giải pháp tốt nhất cho sắc ký điều chế nhanh, sắc ký lỏng điều chế cao áp (HPLC) và trung áp (MPLC)...
 
Hệ sắc ký điều chế Pure Hãng: BUCHI- Thụy Sỹ Thiết bị Sắc ký điều chế Pure của BUCHI cực kỳ nhỏ gọn, đảm bảo an toàn mức cao nhất và dễ sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào. Nền tảng được thiết kế để bảo vệ bạn và mẫu của bạn và để có thể tinh sạch tốt hơn một cách rất thuận tiện