3 kênh geophone + 1 kênh microphone (tùy chọn thêm) * Dải tần số: 2-250 Hz * Độ dài ghi sự kiện mặc định: 2s, tự động mở rộng đến 10s nếu có sự kiện xuất hiện * Người sử dụng có thể lựa chọn thời gian ghi: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 s * Tần số lấy mẫu: 1000, 2000 hoặc 4000 Hz * Phạm vi đo: ± 250 mm/s