Thông tin ứng dụng Lò vi sóng
Multiwave 7000 với Khoang phá mẫu nén áp suất (PDC) cung cấp quy trình phân hủy mẫu axit hợp lý chưa từng có cho tất cả các loại mẫu từ các ứng dụng thông thường đến các mẫu cần phương pháp xử lý mẫu cao cấp – tất cả cả trong cùng một phương pháp. Multiwave 7000 có thể phân hủy axit lượng mẫu cao (≥3 g) và lượng mẫu thấp (≤ 0,1 g) cũng như thể ...
 
Multiwave GO Plus là hệ thống phá mẫu vi sóng đồng thời cho nhiều bình mẫu kiểu nhỏ gọn nhất trên thị trường. Cho phép xử lý nhanh chóng và dễ dàng trên các ứng dụng xử lý mẫu thông thường, cho tất cả các loại mẫu bao gồm mẫu thực phẩm và mẫu sinh học, quy trình EPA, mẫu môi trường, mẫu nông nghiệp, mẫu mỹ phẩm và dược phẩm. Buồng phá mẫu ...
 
Hệ thống phản ứng bằng vi sóng Multiwave PRO đưa tới các giải pháp chất lượng cao mà người sử dụng cần để đạt được các kết quả phân tích vết tuyệt vời, thậm chí với các mẫu đòi hỏi điều kiện khắc nghiệt, phức tạp. Multiwave PRO điều khiển nhiệt độ cao và đáp ứng các chức năng an toàn thông minh. Dải rộng các phụ kiện cho phép phá ...
 
Multiwave 3000 là một hệ thống phá mẫu bằng vi sóng dạng module được thiết kế đặc biệt để giảm đáng kể khối lượng công việc giữa việc tập hợp mẫu và phân tích phổ. Với các bình phản ứng, rotor và các phụ kiện dễ dàng được lắp đặt phù hợp với những yêu cầu đặc biệt cho chuẩn bị mẫu bằng vi sóng như sấy, bay hơi, chiết, và phá hủy ...
 
Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng Multiwave GO đại diện cho một bước đột phá về kỹ thuật của Anton Paar. Khoang Lò Đa Chế Độ Định Hướng DMC hoàn toàn mới mang tới cả vi sóng đa hướng và đơn hướng. Khi ở chế độ đơn hướng, vi sóng được định hướng trực tiếp tới mẫu, đáp ứng gia nhiệt hiệu quả cao trong một hệ thống nhỏ gọn. Khi ở chế ...