Thông tin ứng dụng Kính hiển vi đảo ngược
Hệ thống kính hiển vi đảo ngược tiên tiến có những chức năng chưa từng có trong tiền lệ, bao gồm chức năng bù tiêu cự hoàn hảo và chức năng điều khiển tự động bằng mô tơ điện tốc độ cao.
 
Kính hiển vi đảo ngược thân thiện và nhân trắc học lý tưởng cho soi hiển vi thường ngày
 
Series kính hiển vi đảo ngược của Nikon được đặt ở vị trí trung tâm của hầu hết quy trình hình ảnh sinh học tiên tiến.
 
Kết hợp các thao tác dễ dàng với độ chính xác rất cao cho những công việc vi thao tác khác nhau