Hệ thống AB SCIEX TOF / TOF ™ 5800
Hệ thống AB SCIEX TOF / TOF ™ 5800 cung cấp con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để xác định và định lượng tương đối protein. Tốc độ và độ nhạy chưa từng có làm hệ thống trở thành nền tảng lý tưởng cho việc phát hiện đặc trưng sinh học, hình ảnh khối phổ MALDI, và xác định protein.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX TOF / TOF ™ 5800 cung cấp con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để xác định và định lượng tương đối protein. Tốc độ và độ nhạy chưa từng có làm hệ thống trở thành nền tảng lý tưởng cho việc phát hiện đặc trưng sinh học, hình ảnh khối phổ MALDI, và xác định protein.

-  Thu thập dữ liệu nhanh hơn 10 lần với tia laser mới 1 KHz và DynamicExit™ Algorith

- Bức xạ Laser OptiBeam™ On-axis độc đáo làm tăng độ nhạy trong cả chế độ MS và MS/MS lên 10 lần 

- Tối đa thời gian sử dụng và năng suất bằng cách liên tục gia nhiệt gương nguồn  và làm sạch gương nguồn do người sử dụng lập trình 

- Độ phân giải được cải thiện với thiết kế gương nhiễu xạ mới và bộ số hóa 1000 Mhz 

- Lựa chọn ion mẹ độ phân giải cao với bộ chọn ion lập trình theo thời gian tiên tiến