Thông tin ứng dụng Máy phân tích đồ uống online
Beer Monitor từ Anton Paar là thiết bị chính xác cao để theo dõi liên tục nồng độ cồn, dịch chiết thực và biểu kiến, dịch chiết gốc, độ lên men, tỷ trọng, nhiệt độ của bia, hỗn hợp các chất có cồn, bia không cồn. Để nhận được độ chính xác tối đa, thậm chí khi các dao động nồng độ CO2, Beer Monitor có thể được kết nối với một máy đo ...