Thông tin ứng dụng Máy đo chỉ số khúc xạ
Khúc xạ kế số tự động Abbemat cho phép đo chỉ số khúc xạ (RI) nhanh chóng và không phá hủy. Chúng được hiệu chuẩn tại nhà máy sản xuất với các tiêu chuẩn chính thức từ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Viện Đo Lường Quốc Gia Đức). Tất cả các máy đo khúc xạ Abbemat 300/500/350/550 đáp ứng hoàn toàn phù hợp 21 CFR Part 11 và các tiêu chuẩn quốc ...
 
Khúc xạ kế số Abbemat WR-MW có thể đo nhanh và hoàn toàn tự động chỉ số Abbe và độ tán sắc, ví dụ VD, Vd and Ve. Các khúc xạ kế Abbemat® đảm bảo hiệu năng phân tích và tính ổn định cao nhất. Để thực hiện các phép đo này Abbemat WR-MW có thể được trang bị tới 8 bước sóng khác nhau trong dải 435 nm đến 656 nm khi được yêu cầu. Điều đó tạo cho ...
 
Máy đo phân cực Propol quy trình được sử dụng như là một cảm biến online hay inline phân cực để đo nồng độ trong quá trình sản xuất các hợp chất quang hoạt. Phương pháp đo bù độ đo quang bằng hiệu hứng Faraday. Không có các bộ phận chuyển độ do đó không cần bảo dưỡng. Các ứng dụng đặc biệt là tổng hợp và trích ly các hóa chất sinh học, phân ...
 
Đo chỉ số khúc xạ (RI) bằng máy đo độ khúc xạ số tự động Abbemat nhanh và không phá hủy. Đo chiết suất, chỉ cần một lượng mẫu nhỏ. Với các ứng dụng thông thường lựa chọn từ các cell dòng chảy khác nhau để phân tích mẫu phù hợp và đạt được các kết quả RI và dẫn suất RI trong vòng vài giây, ví dụ khi đo nồng độ đường của một mẫu