Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 4500
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 4500 thiết lập một chuẩn mực mới cho kết quả định lượng đáng tin cậy với thư viện tìm kiếm – với độ nhạy quét nhiều hơn 100 lần so với ba tứ cực cơ bản tương đương.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 4500 thiết lập một chuẩn mực mới cho kết quả định lượng đáng tin cậy với thư viện tìm kiếm – với độ nhạy quét nhiều hơn 100 lần so với ba tứ cực cơ bản tương đương. 
Là một trong những thiết bị ba tứ cực với công nghệ Linear Accelerator ™ Trap tùy chọn, QTRAP ® 4500 cung cấp độ tin cậy trong dữ liệu phân tích:
- Phân tích định tính chính xác với bẫy ion nhạy nhất thế giới
- Đồng thời định lượng với thư viện tìm kiếm bằng cách sử dụng quét TripleTrap ™ độc đáo

- Tính năng định lượng MRM3 độc đáo nâng cao độ chọn lọc trong mẫu phức tạp.