Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 6500 LC/MS/MS
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 6500 LC/MS/MS mới mang tính đột phá, Công nghệ IonDrive ™ kết hợp độ nhạy cao với hiệu suất tốt. Áp dụng một cách thông minh để tăng giới hạn định lượng, các công nghệ IonDrive ™ giới thiệu một loạt các tiến bộ mà tăng lượng ion sinh ra đồng thời tăng cường cách ion được truyền đi và phát hiện.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 6500 LC/MS/MS mới mang tính đột phá, Công nghệ IonDrive ™ kết hợp độ nhạy cao với hiệu suất tốt. Áp dụng một cách thông minh để tăng giới hạn định lượng, các công nghệ IonDrive ™ giới thiệu một loạt các tiến bộ mà tăng lượng ion sinh ra  đồng thời tăng cường cách ion được truyền đi và phát hiện.

Ưu điểm của hệ thống QTRAP ® 6500 LC/MS/MS:
- Cải thiện tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu và giới hạn phát hiện LOQ lên đến năm lần trên phạm vi ứng dụng rộng nhất và tốc độ dòng. 
- Tăng hai mươi lần khả năng phát hiện trong khoảng động học tuyến tính
- Không bị suy giảm trong phạm vi số khối với giới hạn tới 2000 m/z
- Tốc độ quét lên đến 20.000 Da / giây cho các hệ thống tối ưu hóa UHPLC
- Tăng năng suất với tốc độ chuyển cực 20 msec
- Tương thích với SelexION™ Differential Ion Mobility Technology
Công nghệ Trap Linear Accelerator ™, hệ thống TRAP ® 6500 LC/MS/MS là hệ thống cung cấp một cấp độ tin tưởng trong dữ liệu:
- MRM3 giúp giảm việc làm sạch mẫu trong phương pháp sắc ký 
- Xác nhận chuỗi peptide toàn diện và dữ liệu MRM đơn giản hóa quá trình định lượng peptide
- Đồng thời định lượng và tìm kiếm thư viện bằng cách sử dụng TripleTrap™ Scanning độc đáo để phân tích chất gây ô nhiễm
- Độ nhạy tăng gấp 100 lần cho độ tin cậy cao hơn trong các ứng dụng pháp y.