AxION 2 TOF MS
AxION 2 TOF MS là công cụ lý tưởng để xác định các hợp chất không mong muốn trong mẫu phân tích bằng khả năng khối chính xác, cung cấp mức độ tách cao và độ chính xác khối hợp lý, liên tục. Khoảng động học rộng cho phép tỉ số tách riêng và khả năng định lượng chính xác trên khoảng rộng về nồng độ. Dụng cụ AxION 2 TOF MS sẵn có với sự lựa chọn các nguồn ion bao gồm UltrasprayTM 2 ESI đầu rò kép hoặc ion hóa hóa áp suất khí quyển không trường
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 AxION 2 TOF MS là công cụ lý tưởng để xác định các hợp chất không mong muốn trong mẫu phân tích bằng khả năng khối chính xác, cung cấp mức độ tách cao và độ chính xác khối hợp lý, liên tục. Khoảng động học rộng cho phép tỉ số tách riêng và khả năng định lượng chính xác trên khoảng rộng về nồng độ. Dụng cụ AxION 2 TOF MS sẵn có với sự lựa chọn các nguồn ion bao gồm UltrasprayTM 2 ESI đầu rò kép hoặc ion hóa hóa áp suất khí quyển không trường

 Hiệu suất

Khoảng khối: 18 – 12.000 m/z

Độ chính xác đo khối: £ 2 ppm ở 1.000 m/z bằng hiệu chỉnh khối trong

Tốc độ truy suất tối đa: £ 20.000 phổ/s, phổ truy suất được tổng hợp để tạo ra phổ khối lưu vào đĩa £ 70 phổ/s

Độ tách: ³12.000 FWHM ở 922 m/z

Khoảng động học tuyến tính: 105

Độ nhạy

ESI (+): tín hiệu/nhiễu ³ 40:1 1pg/ml reserpine 400 ml/min MeOH/H2O

ESI (-): tín hiệu/nhiễu ³ 50:1 2 pg/ml p-nitrophenol 400 ml/min MeOH/H2O

Nguồn ion

Ultraspray ESI (+) : 0,004 – 1,4 ml/min

Ultraspray2 ESI (+) : 0,004 – 1,4 ml/min

APCI không trường: 0,05 – 1,5 ml/min

Vận hành và khác

Giai đoạn chân không: 5 giai đoạn

Bơm Turbo: 10/30/200/400 L/s

Bơm sơ bộ: Edwards@E2M28

Nhiệt độ vận hành: 160C – 260C

Kích thước: 40,6 x 76,8 x 152,4 cm với nguồn ion mở rộng 7,6 cm từ sàn trước

Nguồn điện yêu cầu: 220 – 240 V (50 -60 Hz)