Thiết bị Flexar SQ 300 MS
FlexarTM SQ 300 MS là giải pháp phát hiện lý tưởng cho các phân tích, tìm kiếm hệ thống phân tích mạnh mẽ, chính xác và nhanh chóng, làm cho phòng thí nghiệm và quy trình làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Là giải pháp lý tưởng để xác định, xác nhận và định lượng các hợp chất với độ tin cậy tuyệt đối. Thiết kế cho ứng dụng HPLC và UHPLC
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

FlexarTM SQ 300 MS là giải pháp phát hiện lý tưởng cho các phân tích, tìm kiếm hệ thống phân tích mạnh mẽ, chính xác và nhanh chóng, làm cho phòng thí nghiệm và quy trình làm việc  hiệu quả và năng suất hơn. Là giải pháp lý tưởng để xác định, xác nhận và định lượng các hợp chất với độ tin cậy tuyệt đối. Thiết kế cho ứng dụng HPLC và UHPLC

Detector Flexar SQ 300 MS là “máy phổ khối phân tử” tân tiến nhất đặc trưng cho giải pháp thiết kế phát triển trong công nghệ phổ khối và nguồn ion. Cung cấp sự ion hóa mềm trong thiết kế mạnh mẽ. Flexar SQ 300 MS cho năng suất trong các quy trình thí nghiệm thách thức nhất.

Hệ thống phát hiện MS Flexar kết hợp tách sắc ký hiệu quả nhất với khả năng phát hiện MS nhanh, để đạt được cấp độ mới cái nhìn thấu đáo về mẫu thông qua tốc độ, độ nhạy có đẳng cấp tốt nhất và phân tích xác định

 Thông số kỹ thuật

Khoảng khối: 20 – 3000

Độ chính xác khối: + 0,1 u/24h; ±30C

Độ ổn định trục khối: +0,1u/24h; ±30C

Tối độ quét tối đa (u/s): 10.000

Độ tách: 0,6 u ±0,1 (20 – 3.000u)

Chuyển mạch phân cực: chuẩn

Khoảng động học định lượng: 10 e5

Nguồn ion

ESI:  0,004 – 1,4 mL/min (không chia)

APCI: 0.05 – 1,5 mL/min (không chia)

ESI kép: 0,004 – 1,4 mL/min (không chia)

Độ nhạy

ESI + SIM: tín hiệu/nhiễu ≥ 120:1 RMS 1 pg/ ul reserpine, 400 ul/min MeHO/H2O

ESI – SIM: Tín hiệu/nhiễu ≥ 100:1 RMS 2 pg/ ul p-nitrophenol, 400 ul/min MeOH/H2O

APCI + SIM: tín hiệu/nhiễu ≥ 100:1 RMS 1 pg/ul reserpine, 1,0 ml/min MeOH/H2O

APCI – SIM: tín hiệu/nhiễu ≥ 100:1 RMS 20 pg/ ul p-nitrophenol, 1,0 ml/min MeOH/H2

Vận hành và phần mềm

Phần mềm: Chromera@rev.3 hoặc cao hơn

Hệ thống vận hành: XP SP3

Bơm xi lanh: sẵn có

Bộ phun/chia dòng: tùy chọn

Bơm Turbo: 30/200/200 L/s

Bơm sơ cấp: Edwards@ E2M28

Vận hành: 100C – 350C

Kích thước

Không có bơm: 71 x 34 x 74 cm

Nguồn yêu cầu: 230 V

Khí yêu cầu: N2 100 psi, độ tinh khiết > 97%, không có hydrocacbon; yêu cầu  20 – 30 L/min